De ziekte van Pick

De Ziekte van Pick is een gedragsvariant op frontotemporale dementie. Door deze ziekte kan het gedrag, de emoties of de persoonlijkheid van iemand gaan veranderen. Iemand die lijdt aan deze vorm van dementie is vaak heel onvoorspelbaar, ongeremd en kan situaties lastig inschatten.

Symptomen van de Ziekte van Pick

Symptomen die vaak voorkomen bij mensen met de Ziekte van Pick zijn:

  • Gedragsveranderingen
  • Veranderende emoties
  • Veranderende persoonlijkheid
  • Onvoorspelbaarheid
  • Dwangmatig gedrag
  • Moeite met het beoordelen van situaties

Oorzaak van de Ziekte van Pick

Wanneer iemand de Ziekte van Pick heeft, heeft iemand last van ‘pickcellen’. Hierdoor zwellen bepaalde hersencellen op en kunnen de eerdergenoemde symptomen optreden. Deze vorm van dementie komt vaak voor bij mensen tussen de 50 en 60 jaar oud. Een specifieke oorzaak voor deze ziekte is tot op heden nog niet gevonden.

Verloop van de Ziekte van Pick

Iemand met de Ziekte van Pick overlijdt over het algemeen 6 tot 8 jaar na de diagnose. Verschillende fases in de ziekte zijn nog lastig te onderscheiden. Vaak verergeren de symptomen en overlijdt iemand aan een virus, zoals bijvoorbeeld een longontsteking.

Zorg bij de Ziekte van Pick

De Ziekte van Pick is erg onvoorspelbaar. Als mantelzorger kan het daarom vaak erg zwaar zijn, dus is het goed iemand van buitenaf erbij te betrekken. Standby thuiszorg kan hierin voorzien. Bekijk hier onze mogelijkheden voor thuiszorg bij dementie of neem vrijblijvend contact met ons op via info@standbythuiszorg.nl of via +31 (0)411 – 688 399.

placeholder_200x200